Ajankohtaista

Anna palautetta.

 

 
 

Linkit

Metsäkylän Ratsastuskeskus

Vuorovaikutus.net

 
 
 
 

Toiminnan perusteita

Hevostoiminta

Yhdistyksen toiminta perustuu ihmisen ja eläimen väliseen vuorovaikutukseen, johon paneutuvaa tutkimuskenttää kutsutaan antrozoologiaksi. Lähinnä kiinnostuksen kohteena ovat olleet vuorovaikutuksen myönteiset puolet ja eläimet joko ihmisen terveyden edistäjinä tai erityisen terapian tarjoajina. Eläinavusteinen terapia määritellään tavoitteelliseksi interventiomuodoksi, jossa ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus on olennainen osa hoitoa. Eläinavusteista terapiaa antaa terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattihenkilö, joka käyttää eläintä apuna omassa työssään. Toiminta voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoista. Jokaiselle yksilölle on määritelty henkilökohtaiset tavoitteet, joiden edistymistä seurataan. Eläinavusteinen terapia on suunniteltu edistämään yksilön fyysistä, sosiaalista, emotionaalista ja/tai kognitiivista toimintaa.

Hevostoiminnalla Hyvinvointia ry:n toiminnoissa merkittävässä roolissa on luonnollisesti hevonen. Lisäksi talliympäristön kokonaisuudessaan katsotaan olevan olennainen vaikuttava tekijä. Toimintaan sisältyy esimerkiksi ratsastusta, vikellystä ja hevosen hoitamista (harjaaminen, varusteiden puhdistaminen, karsinan siivoaminen, ruokkiminen). Hevosen käyttäytymisen tarkkailu sen ollessa yksin tai laumassa on myös tärkeä osa hevoseen tutustumista. Hevosta ja talliympäristöä voidaan käyttää kuntoutuksessa hyväksi hyvin monipuolisesti tavoitteista riippuen.